• SAMEN DOEN IS BETER

 • Kantine rooster zondagen

  Mocht je verhinderd zijn op datum en tijdstip dat je bent ingeroosterd, dan ruil je met iemand anders op de lijst en geeft het via mail kantinedienst@vveenrum.nl door. De aanvangstijden van de wedstrijden staan op de website, graag minstens één uur van tevoren aanwezig zijn. De persoon die als eerste genoemd staat, moet de kas en de sleutels ophalen bij Martijn Stoker (avond van te voren om 20:00). De laatste sluit de kas af volgens de procedure op de papieren die naast de kassa liggen en zorgt er voor dat de kas weer wordt terug gebracht. De gebruiksaanwijzing voor de werkzaamheden, gebruik kas, koffie/thee zetten, enz. ligt in de kantine.

 • DATUMWEDSTRIJDKANTINEDIENSTKOFFIE / VERLOTINGBESTUURSDIENST
  27 septEenrum 2 + 39.00u: Sandra 12.00u: Leon en Bralt
  4 oktEenrum 1 + 2 + 39.00u: Dikkie 10.00u: Gerrit en Douwe 12.45u: Jari en Erwin (S sluit)Karin en MagdalenaRemco en Herald
  25 oktEenrum 1+2+39.00u: Sandra 10.00u: Anton en Tim Spijk 12.45u: Jordy en Danny 15.30u: S of DSandra en Janneke GMarielle en Wouter
  8 novEenrum 1 +2+ 39.00u : Sandra 10.00u: Devi en Maarten 12.45u: Hette Anne en Jans 15.00u: Dennis / SJanneke M en Magdalena Gerard en gastheer(Jannes of Karel)
  29 novEenrum 1+2+39.00u: Sandra 10.00u: Sigmar en Arnoud 12.45u: Romy en Maaike ( S sluit)Karin en EKC-dameHerald en Marielle
  6 decEenrum 1 + 2 +39.00u: Sandra 10.00u: Tim R en Michel 12.45u: Tinus en Harry (of vrouw) 15.00u: Len / SyboltSandra en EKC-dameRemco en Wouter