• De trainers van EKC 1  ( Eenrum Kloosterburen Combinatie), Olger Jonker en Jasper Dijkstra stoppen helaas aan het einde van het lopende seizoen. Beide hebben gegronde reden om te stoppen en dat vind de EKC commissie zeer jammer. We respecteren hun keuze. Beide heren werden zeer gewaardeerd binnen EKC en zonde dat hier een eind aan komt. We danken beide heren voor hun inzet en zijn er van overtuigd dat we het seizoen positief met elkaar afsluiten.

    Commissie EKC