Samen doen is beter

Algemeen

VV Eenrum is inmiddels als voetbalclub al meer dan een eeuw oud. De voetbalvereniging ontstaat op 1 april 1918 uit de clubs Hercules uit Mensingeweer en EVC uit Eenrum. Het kan vanuit de historie niet helemaal worden vastgesteld of VV Eenrum een fusieclub is uit de combinatie tussen Hercules en EVC of dat de club een voortzetting is van EVC. Deze laatste verklaring lijkt aan de hand van het regelement van de voetbalclub het meest waarschijnlijk. Dit zou wellicht betekenen dat de club Hercules uit Mensingeweer door EVC is overgenomen. De geboorte van de vereniging begint met een verhaal over een groep jongens, die voetballen met een tennisbal op het grasveld naast de pastorietuin. Een van deze jongens, Paul Kapteijn (een domineeszoon), voetbalt op dat moment bij de voetbalclub Be Quick. Mede door invloed van Paul Kapteijn besluit men ook in Eenrum een voetbalclub op te richten. Vlak nadat burgemeester Wiersum de jongens toestemming geeft om geld op te halen, komt ook het eerste bestuur tot stand. Deelnemers van het allereerste bestuur van VV Eenrum zijn uiteindelijk: Paul Kapteijn (voorzitter), Cor Meyer (secretaris), Jan Frieling (penningmeester), Dirk Vennema (2de voorzitter), Herman Koop (2de secretaris/penningmeester en de overige leden Klaas Dekker, Louwe Fokkens, Edo Hoeksema en Bernard Kruizenga.

 

Het eerste “voetbalveld” dat in gebruik wordt genomen, is een stuk groenland achter de boerderij van landbouwer Luit K. Faber van Ernstheem. De Eenrumers spelen op dat moment met doelpalen die in houten kokers worden gezet, want na afloop moeten de doelen weer worden afgebroken. Later verhuist VV Eenrum naar een stuk land dat in eigendom is van de landbouwer Van Hoorn. Daar krijgen de Eenrumers echter te maken met een probleem, aangezien er een loophut op het veld geparkeerd staat. Tijdens wedstrijden speelt men dan ook om - of doorheen de loophut, waardoor zelfs de tactiek hierop afgesteld moet worden. Vervolgens komt de club uit op het voetbalveld aan de Raadhuisstraat (achter de huidige COOP). In het begin is het voor de voetballers echter niet mogelijk om op avonden te trainen, omdat er geen verlichting beschikbaar is. Oud-wethouder en sportliefhebber, boer Prenger, en Jo Bulthuis spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van VV Eenrum. Bulthuis zorgt ervoor dat de door hem aangebrachte lamp het mogelijk maakt ‘s avonds te trainen. Ook spelen de Eenrumers soms in de schuur van Prenger. VV Eenrum blijft hier uiteindelijk voetballen tot 1957 wanneer de club verhuist naar het huidige sportpark. Het huidige hoofdveld is aanvankelijk nog een appelboomgaard, terwijl er ook getraind wordt op het veld waar de ijsbaan ligt. Ook wordt er nog regelmatig getraind op het oude voetbalveld aan de Raadhuisstraat. Het huidige hoofdveld wordt in 1987 in gebruik genomen als tweede veld, waarna het in 1995 uiteindelijk wordt omgedoopt tot hoofdveld. Het huidige trainingsveld komt twee jaar later in 1997 tot stand, terwijl er in 2015 nog een kunstgrasveldje wordt aangelegd: het Geert Schut Court.