Samen doen is beter

Lid worden club van 50

Meld je nu aan!

MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO 

Het bedrag van € 50,-- wordt jaarlijks in de eerste week van september geïncasseerd van de hierboven opgegeven bank- of girorekening.

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, aan het eind van het seizoen, in de maand mei of juni.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Club van 50 van de VV Eenrum om jaarlijks in de eerste week van september van bovenstaand rekeningnummer € 50,-- af te schrijven.