Samen doen is beter

Ereleden

Ereleden zijn leden, die wegens bijzondere verdiensten tegenover de vereniging als zodanig zijn benoemd.

Meindert Geertsema

Geert Schut

Harm Rust

(overleden 5-4-2024)

Marinus Dijkstra

Eric Schoenmakers