• Aanmeldingsformulier club van 50

 •  Aanmeldingsformulier “CLUB van 50” VV EENRUM

   

  Ondergetekende verklaart hierbij tot wederopzegging lid te zijn van de CLUB van 50 en zorg te dragen voor een jaarlijkse overboeking van € 50,00 van zijn/haar rekening naar de CLUB van 50 (eventueel is contante betaling aan een van de commissieleden ook mogelijk).

  Indien u anoniem lid wilt worden (dus geen naam op het bord wilt hebben) kunt u dit hieronder aangeven op het formulier. Uw bijdrage wordt dan weergegeven in de vorm van een bal.

   

  Naam : ……………………………………..…………………………………………………………………………….

  Adres : ……………………………..……………………………………………........................................

  Postcode : …………….…… Woonplaats: ………………………………..………………………………………..

  Geb. datum : ………………………………………………………………………………………………..………………….

  Telefoonnummer : ………………………………….…..……………………………………………….…………………………..

  E-mail : ………………………………….…………………………………………………………………………………

  Naam op uw bord : …………………………………………………………………………………………………………………...

  Anoniem : JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)

   

  Betaalwijze:

  □ contante betaling

  □ automatische incasso vanaf IBANNUMMER: ………………………………………………………………..…

  T.N.V: ………………………………………………………………….……………….

   

  MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO

  Het bedrag van € 50,-- wordt jaarlijks in de eerste week van september geïncasseerd van de hierboven opgegeven bank- of girorekening.

   

  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, aan het eind van het seizoen, in de maand mei of juni.

   

  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Club van 50 van de VV Eenrum om jaarlijks in de eerste week van september van bovenstaand rekeningnummer € 50,-- af te schrijven.

   

  Handtekening: